1 jaar URBANREC: proefprojecten en app zetten in op een optimaal beheer van grofvuil

  • 7 juli 2017

URBANREC staat voor new approaches for the valorisation of urban bulky waste into high added value recycled products. Het project kadert binnen het HORIZON 2020-programma van de Europese Unie. Eenentwintig partners uit vier sectoren (overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en één ngo) en zeven landen (Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België) gaan de uitdaging aan om een tweede leven te geven aan de waardevolle materialen die nog altijd met het gemengd grofvuil op een stortplaats of in een verbrandingsoven belanden. De afvalstromen waarop ze focussen zijn harde kunststoffen, textiel, hout en polyurethaan.

Betrokkenheid van de kringloopsector

De OVAM zet zich al meer dan twintig jaar in voor een sterk georganiseerde kringloopsector. De beleidsinstanties van de andere partnerlanden tonen daar veel belangstelling voor. Dankzij de nauwe samenwerking met KOMOSIE vzw (de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) en de kringwinkels kan de OVAM de nodige expertise aanbieden, zodat ook andere landen, zoals Spanje, een boost kunnen geven aan hun afvalbeleid door hergebruik daarin te integreren.

Beheer in kaart

Op Europees niveau zijn er nog geen richtlijnen voor het beheer van grofvuil. Om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop grofvuil beheerd wordt, bracht URBANREC de huidige situatie in de partnerlanden Polen, Spanje, Turkije en België/Vlaanderen in kaart. De partners namen niet alleen de wetgeving onder de loep, maar ook de inzameling en verwerkingsschema’s, economische instrumenten, communicatiecampagnes, technische verwerkingsopties en voorbeelden. Het overzicht zal ook dienen als referentie voor de evaluatie van het project op het einde van de looptijd, eind 2019.

Sinds de aftrap van het project zet een werkgroep, met ook partners van buiten URBANREC, zich in om het Europese kader verder uit te tekenen en boog zich al over de definitie van grofvuil en het belang van hergebruik.

App slaat brug tussen burger en kringloopsector

Maar er staat nog meer op stapel. In navolging van de Recycle!-app (ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel) werkt IMOG aan een applicatie die burgers, de kringloopsector en het recyclagepark met elkaar verbindt. Waar kan ik terecht met mijn grofvuil? Hoe krijg ik het daar? Hoeveel zal het me kosten? Op die vragen geeft de app een antwoord. U zal er ook informatie vinden over afvalpreventie en berichten over aankomende evenementen. Als de app in het werkingsgebied van IMOG goed scoort, zal ze in de rest van Vlaanderen en in de andere partnerlanden worden gepromoot.

Samenwerking met producenten

De app van IMOG is niet het enige proefproject. Aan de hand van verschillende pilootprojecten proberen de projectpartners nieuwe technologieën te ontwikkelen om grofvuil zoals matrassen en meubels te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Dat gebeurt in samenwerking met de producenten. Zij geven aan welke karakteristieken de nieuwe materialen moeten hebben, opdat zij een product kunnen ontwikkelen dat gegarandeerd een afzetmarkt vindt.

Meer info:

www.ovam.be/urbanrecwww.ovam.be/urbanrec