Administratieve procedures

Wanneer de OVAM een opdracht (bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, ...) ontvangt, wordt deze eerst administratief nagekeken. Deze controle bestaat uit twee grote delen:

  • de controle van het papieren rapport (indien noodzakelijk);
  • de controle van de digitale gegevens.

De vereisten voor de opdrachten en de rapportage ervan zijn beschreven in de standaardprocedures.

Meer info over het aanleveren van de digitale gegevens vindt u hier.

 

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be