Aanmeldingsformulier GO!- scholen

Aanmelding door de scholengroep voor het asbestafbouwplan in onderwijsinstellingen.

Met dit webformulier kunnen GO!- scholen zich aanmelden. Vul de velden zo nauwkeurig mogelijk in. Druk daarna op  de knop 'opslaan'.

 

Administratieve gegevens

1. Schoolbestuur

2. Onderwijsinstelling

3. Vestigingsplaats

4. Contactpersoon

5. FMIS

5. Technische gegevens

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf zip.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf zip.

Periode van realisatie:

Uitvoering van de werken waarvoor u een aanvraag indiende zal ten laatste starten op 31 december 2018

6. VUL ONDERSTAANDE VERKLARING IN

Dit formulier wordt ondertekend door een natuurlijke persoon die de inrichtende macht, vermeld in vraag 1, mag vertegenwoordigen.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

school2
logo GO!

 

OVAM-leeuw