Achilles zorgsysteem voor bodemsaneringswerken

Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken speelt de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijke rol. Deze kwaliteit wordt reeds jaren gewaarborgd door het Achilles zorgsysteem en het Achilles preventiesysteem.

Om het systeem te vereenvoudigen werd het Achilles preventiesysteem afgeschaft. Elk bodemsaneringswerk zal moeten worden toegepast volgens het Achilles zorgsysteem zoals opgenomen in de nieuwe standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg.

Vanaf 1 mei 2017 zal elke bodemsaneerder zijn werken kunnen starten wanneer hij een positieve evaluatie heeft verkregen van het hoofdkantoor van een door BELAC geaccrediteerde certificatie-instelling. Vervolgens zal hij zijn eerstvolgende bodemsaneringswerken moeten laten auditen. Bij een voldoende aantal positief geaudite bodemsaneringswerken kan dit leiden tot één van de certificaten volgens het Achilles zorgsysteem.