Selectieve inzameling van bedrijfsafval

In Vlaanderen kiezen we resoluut voor het sorteren van afvalstoffen aan de bron. Hoe zuiverder de afvalstoffenfracties, hoe makkelijker en hoogwaardiger de recyclage. Sorteert u mee?
 

18 afvalstromen gescheiden aanbieden

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.  Bedrijven zijn daarom, net zoals de huishoudens, verplicht te sorteren.

In totaal moeten 18 afvalstromen apart gehouden worden door de bedrijven.

Contract met de ophaler van het bedrijfsrestafval

Als er bedrijfsrestafval opgehaald wordt,  moet er een contract afgesloten zijn tussen het bedrijf -als producent van het afval- en de inzamelaar van het bedrijfsrestafval.  Dit contract bevat informatie over de andere gescheiden aan te bieden afvalfracties. Duidelijke afspraken op papier over wat er wel of niet in uw restafval mag, dat is de bedoeling.

Vragen over selectieve inzameling van bedrijfsrestafval?

Neem zeker eens een kijkje in de rubriek veelgestelde vragen.