Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen

Jaarlijks rapporteren alle lokale besturen via de toepassing “Online afvalstoffen enquête” de door hen ingezamelde huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Een deel van de gegevens wordt vooraf in de enquête ingevuld door de beheersorganismen Fost Plus (PMD, verpakkkingsglas, papier en karton), Recupel (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) en Bebat (batterijen en zaklampen).

Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afvalstoffen. Deze cijfers vormen het kwantitatief toetsingskader voor de beoogde taakstellingen. Op deze manier geven ze de zwakke en sterke punten van het Vlaams afvalbeleid aan en kunnen ze gebruikt worden om het beleid bij te sturen in de toekomst.

 

Evolutie van het ingezamelde huishoudelijk afval 1991-2015