Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichten, MBO's,
beheersorganismen,
evaluatierapporten ...

Lopende consultaties

U kunt op 2 momenten in de totstandkoming van een MBO uw stem laten horen.

Blijf op de hoogte!
UPV Vlaanderen - Nieuw

Consultatie startnota's MBO's

De Vlaamse Regering wil werk maken van de MBO's (1) afgedankte matrassen, (2) afgedankte voertuigen en (3) afgedankte batterijen van HE auto's. Daartoe werden startnota's met de belangrijkste krachtlijnen opgesteld.

U kan vragen, opmerkingen of bezwaren over de startnota's formuleren van 1 oktober tot en met 4 november 2016. Dit kan via mail naar mbo@ovam.be of per post via OVAM - Dienst KBB, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen. De OVAM onderzoekt alle reacties en stelt hierover een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Startnota MBO afgedankte matrassen.pdf (102 kB)

Startnota MBO afgedankte voertuigen.pdf (113 kB)

Startnota MBO batterijen HE-auto's.pdf (126 kB)

MBO AEEA en afgedankte zonnepanelen

De nieuwe MBO Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de eerste MBO Afgedankte zonnepanelen gaan van start. Zij bepalen het beleid voor de komende 5 jaar.

MBO Afgedankte zonnepanelen.pdf (366 kB)

MBO AEEA.pdf (365 kB)

Studie naar de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

Studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

Synthese NL.pdf (1.38 MB)

Synthese FR.pdf (1.39 MB)

Synthese ENG.pdf (1.39 MB)

Startnota MBO Batterijen

Op 26 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor een nieuwe MBO batterijen goed. De startnota motiveert de beleidskeuze en beschrijft de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen. Op basis van de startnota worden de onderhandelingen met de sector opgestart.

Startnota.pdf (138 kB)

UPV Matrassen

VLAREMA 5, die momenteel in procedure voorligt bij de Vlaamse Regering, voert een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen in vanaf 1 januari 2018.  De OVAM werkt samen met de sector aan het opstellen van een startnota. De aanvaardingsplicht vloeit voort uit een onderzoek naar de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor afvalmatrassen.

Studie UPV_matrassen

UPV - Nieuw

EPR in de Circular Economy Package

De Europese Commissie heeft eind 2015 haar Circular Economy Package uitgebracht. Hierin zitten ook wijzigingen aan de Europese regelgeving over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De voorstellen zijn gebaseerd op de studie 'Development of guidance on EPR' die BIO IS uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

Studie BIO-IS: epr.eu-smr.eu

Circular Economy Package: ec.europa.eu/environment/circular-economy

Studie OECD

Ook de OECD is momenteel actief inzake EPR. De OECD heeft een project opgezet met als doel hun Guidance Manual on EPR for Governments uit 2001 te actualiseren.

Meer info: www.oecd.org

ACR+ EPR Club

EPR club heeft haar programma voor 2016 gelanceerd. 

Meer info: www.eprclub.eu