Batterijen

Wist u dat?

 • Elke Belg gemiddeld 19 batterijen en accu's per jaar koopt, waarvan hij er 12 los in de winkel aankoopt en 7 ingebouwd in een toestel?
 • Elk gezin gemiddeld 129 batterijen en accu's in huis heeft (gebruikt, nieuw en in gebruik), waarvan er 17 leeg zijn?
 • 69% van de batterijen en accu's die thuis worden bijgehouden zich in de keuken, garage of berging bevinden?
 • U een belangrijke rol speelt  in de materiaalkringloop van batterij en accu? Door afgedankte batterijen en accu's in te zamelen en te deponeren in een inzamelpunt, zorgt u ervoor dat deze batterijen terecht komen bij gespecialiseerde recyclagebedrijven die van de afgedankte batterijen en accu's nieuwe grondstoffen maken, waarvan nieuwe batterijen kunnen worden gemaakt.
 • Bebat, de inzamelorganisatie voor afgedankte batterijen en accu's, elk jaar 2,76 miljoen kilo afgedankte batterijen en accu's inzamelt, sorteert en naar gespecialiseerde recyclage bedrijven zendt?
  En dat dit ongeveer 55% is van de jaarlijks op de markt gebrachte batterijen en accu's?
 • België hierdoor tot de absolute wereldtop behoort in het sorteren en recycleren van afgedankte batterijen en accu's?

Spijtig genoeg moeten we ook vaststellen dat

 • 24% van de Belgen afgedankte batterijen en accu's sorteert en thuis bewaart, maar niet inlevert voor recyclage.
 • 10 - 13,5% van de afgedankte batterijen en accu's bij het restafval belandt.

Afgedankte batterijen en accu's horen niet thuis in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood, cadmium, kobalt, koper ... Deze materialen brengen het milieu schade toe wanneer ze bij het restafval belanden.

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld.

Inzameling en recyclage batterijen

Bewaar uw afgedankte batterijen en accu's bij voorkeur in een (Bebat) zakje of doosje en breng het regelmatig naar een Bebat-inzamelpunt. Grotere batterijen en accu's deponeert u op het containerpark rechtstreeks in een Bebat-ton. Vandaag zijn er meer dan 20 000 inzamelpunten in België waar u afgedankte batterijen en accu's gratis kwijt kunt. U vindt de inzamelpunten van Bebat bij:

 • Uw winkelier
  Alle winkeliers die batterijen en accu's verkopen zijn verplicht om afgedankte batterijen en accu's gratis te aanvaarden. U vindt de inzameldozen van Bebat bij onder meer duizenden hyper- en supermarkten, bij juweliers, fotoshops, doe-het-zelf-, speelgoed-, en elektrowinkels, apothekers ...
 • Recyclagepark
  Als particulier kunt u voor de inzameling van uw afgedankte batterijen steeds gratis terecht op het recyclagepark.

Bebat organiseert ook inzamelacties in scholen, verenigingen, publieke en private instellingen ...

Geregistreerde inzamelaars halen in opdracht van Bebat regelmatig de afgedankte batterijen en accu's op. Daarna  worden de afgedankte batterijen en accu's gesorteerd en overgebracht naar gespecialiseerde, vergunde verwerkers om de metalen en andere bestanddelen te recycleren. Meer informatie over de hoeveelheden ingezamelde batterijen en de verwerking van de afgedankte batterijen vindt u op de website van Bebat.

De OVAM volgt en controleert het inzamel- en recyclagesysteem van Bebat.