Batterijen

Wist u dat?

 • Elke Belg gemiddeld 19 draagbare batterijen en accu's per jaar koopt, dat is 407 gram, waarvan hij er ongeveer 12 los in de winkel aankoopt en 7 ingebouwd in een toestel.

 • Elk gezin gemiddeld 125 batterijen en accu's in huis heeft (gebruikt, nieuw en in gebruik), waarvan er 13 leeg zijn en 112 in gebruik. Van deze 125 batterijen en accu's bevinden zich gemiddeld 94 batterijen in apparaten, en zijn er 31 losse batterijen.

 • De Belg brengt gemiddeld 75% van de gebruikte batterijen binnen het huishouden regelmatig naar een inzamelpunt. De overige hoeveelheid wordt thuis bewaard, maar spijtig genoeg niet binnengebracht bij een inzamelpunt of zelfs weggegooid bij het huishoudafval.

 • Uit verschillende huisvuilanalyses blijkt dat Belgen nog 10 tot 13,5% van hun batterijen in het huisvuil gooien. 86,5 tot 90% van de afgedankte batterijen worden via selectieve inzameling ingezameld.

 • Het Belgisch huisvuil bevat ongeveer één batterij per 100 kg huisvuil.

 • U speelt in de materiaalkringloop van de batterijen en accu's een belangrijke rol! Door afgedankte batterijen en accu's in te zamelen en te deponeren in een inzamelpunt, zorgt u ervoor dat deze batterijen terecht komen bij gespecialiseerde recyclagebedrijven die van de afgedankte batterijen en accu's nieuwe grondstoffen maken, waarvan o.a. weer nieuwe batterijen kunnen worden gemaakt.

 • Bebat, de inzamelorganisatie voor afgedankte batterijen en accu's, verzamelt elk jaar ongeveer 2,5 miljoen kilo afgedankte batterijen en accu's. Deze afgedankte batterijen worden gesorteerd en naar gespecialiseerde recyclage bedrijven getransporteerd. Dit is ongeveer 55% van de jaarlijks op de markt gebrachte batterijen en accu's.

 • België behoort hierdoor tot de absolute wereldtop in het sorteren en recycleren van afgedankte batterijen en accu's!

Afgedankte batterijen en accu's horen niet thuis in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood, cadmium, kobalt, koper,.... Deze materialen brengen het milieu schade toe wanneer ze samen met het huisvuil worden weggegooid.

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld.

Inzameling en recyclage van batterijen

Bewaar uw afgedankte batterijen en accu's bij voorkeur in een (Bebat) zakje of doosje en breng het regelmatig naar een Bebat-inzamelpunt. Grotere batterijen en accu's (vb. fietsbatterijen) deponeert u op het containerpark rechtstreeks in een Bebat-ton. Vandaag zijn er meer dan 20 000 inzamelpunten in België waar u afgedankte batterijen en accu's gratis kwijt kunt. U vindt de inzamelpunten van Bebat bij:

 • Uw winkelier
  Alle winkeliers die batterijen en accu's verkopen zijn verplicht om afgedankte batterijen en accu's gratis te aanvaarden. U vindt de inzameldozen van Bebat bij onder meer duizenden hyper- en supermarkten, bij juweliers, fotoshops, doe-het-zelf-, speelgoed-, en elektrowinkels, apothekers ...
 • Recyclagepark
  Als particulier kunt u voor de inzameling van uw afgedankte batterijen steeds gratis terecht op het recyclagepark.

Bebat organiseert ook inzamelacties in scholen, verenigingen, publieke en private instellingen ...

Geregistreerde inzamelaars halen in opdracht van Bebat regelmatig de afgedankte batterijen en accu's op. Daarna worden de afgedankte batterijen en accu's gesorteerd en overgebracht naar gespecialiseerde, vergunde verwerkers om de metalen en andere bestanddelen te recycleren. Meer informatie over de hoeveelheden ingezamelde batterijen en de verwerking van de afgedankte batterijen vindt u op de website van Bebat.

De OVAM volgt en controleert het inzamel- en recyclagesysteem van Bebat.