Kunststoffen

Hoewel de hoofdmoot van alle kunststoffen gefabriceerd wordt uit fossiele grondstoffen en het gebruik van recyclaat steeds belangrijker wordt bij de fabricage van nieuwe kunststofproducten, kennen ook bioplastics een sterke opmars.

Maar wat verstaan we juist onder bioplastics en hoe herkennen we ze?

Kunststofcomposieten worden steeds vaker toegepast in transporttoepassingen, energieopwekking en de bouwsector, maar ook in allerlei sport- en vrijetijdsartikelen.

Wat wordt er bedoeld met kunststofcomposieten ? Waar kunnen we ze terug vinden ? Wat kan er mee gebeuren aan het einde van de gebruiksfase ?

 

Binnen het VMP vinden de acties rond kunststoffen hoofdzakelijk plaats onder hefboom 6, duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop.

Selectieve inzameling van kunststoffen

Kunststoffen worden enkel in de kringloop gehouden als ze selectief zijn ingezameld. Momenteel verdwijnen nog veel kunststoffen via restafval en grofvuil (particulieren) of gemengd afval (bedrijven) naar verbranding.

Initiatieven/maatregelen met betrekking tot :

Selectieve inzameling van kunststoffen op het einde van de gebruiksduur volstaat niet om de kunststofkringloop te sluiten.

Onderstaande initiatieven en projecten helpen mee de afzetmarkt voor kunststofrecyclaten te bevorderen:

Kunststoffen en ecodesign

Hieronder volgen een aantal ecodesign thema's  die van belang zijn voor  de kunststofkringloop :

Kunststoffen die selectief werden ingezameld ondergaan diverse bewerkingen: sorteren, verkleinen, wassen, ontijzeren, scheiden , regranuleren ...

Wanneer wordt het omslagpunt van afvalstof naar grondstof bereikt ?

 

Op zoek naar een verwerker van kunststofafval en/of op zoek naar een leverancier van kunststofrecyclaten? In het kader van het CORE Business Project werd de Gids van de Belgische Kunststofrecyclage gedigitaliseerd:

Kunststoffen en wetgeving

De wetgeving speelt een belangrijke rol bij het sluiten van de kunststofkringloop:

Vlaanderen:

Federaal:

Europees: