Dakbitumen

Inzamelsysteem

Een aantal afvalverwerkers zamelt dakbitumenafval in. Dit dakbitumenafval wordt in Nederland verwerkt tot herbruikbare granulaten.

Op sommige containerparken kunt u dakbitumenafval afgeven.

Een Vlaams producent van dakbitumen verwerkt voldoende zuiver dakbitumenafval in nieuw dakbedekkingsmateriaal. Hij ontvangt echter nog te weinig voldoende zuiver dakbitumenafval uit Vlaanderen.

De sector voerde in 2011 een MIP-haalbaarheidsstudie uit voor de uitbouw van een Vlaams inzamel- en verwerkingssysteem. Recyclage en hergebruik is zeker mogelijk maar er zijn een aantal knelpunten zoals de nood aan een meer rendabele selectieve sloop van oud dakbitumen.

Verbranding in een vergunde wervelbed- of draaitrommeloven is een voorlopig alternatief voor recyclage.

Gebruiksmogelijkheden

Dakbitumenafval kan gebruikt worden bij de productie van nieuwe bitumineuze dakbedekkingen of bij de productie van asfalt voor de wegenbouw.
Niet meer recycleerbaar dakbitumenafval kan verbrand worden in een vergunde installatie.

Materiaaleisen voor recyclage

Het dakbitumenafval:

  • moet volledig teervrij en asbestvrij zijn;
  • is bij voorkeur reeds grof vermalen (stukken van max.1 m²);
  • is vrij van hout, stenen, kunststoffen zoals PVC (behalve fijne wapeningsvezels) en andere organische resten;
  • is vrij van aanklevende isolatie;
  • bevat zo weinig mogelijk metalen.

Toekomst

Er zijn technische oplossingen voor het gebruik van dakbitumenafval in nieuw dakbitumen.

Er zijn nog inspanningen nodig voor een meer selectieve sloop van dakbitumenafval en voor de verdere uitbouw van inzamelsystemen en eventueel van een verwerkingscentrum voor dakbitumenafval in Vlaanderen.

De inzameling van dakbitumenafval komt in Vlaanderen op gang.

Acties binnen beleidskader

De producenten van dakbitumen kunnen dakbitumenafval terug opwerken tot grondstof voor nieuw dakbitumen indien het afval zuiver genoeg en teervrij is. Dakbitumenafval bestaat vaak uit verschillende, soms verkleefde lagen met een variërende samenstelling. De inzameling en opwerking ervan blijft dus wel een (milieu)technische en economische uitdaging.

Op 1 oktober 2010 startte het MIP-2 onderzoeksproject “Bitukring”. MIP staat voor “Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform”, een door de Vlaamse overheid opgerichte competentiepool waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en leefmilieu samenwerken met als hoofdopdracht het vergroenen van de economie. Meer info over het project vindt u op de website van MIP.

Het project “Bitukring” omvat een haalbaarheidsstudie van het gebruik van bitumineus dakafval voor hoogwaardige toepassingen. Productspecificaties, logistieke en economische aspecten worden bekeken.

Links

Contact

Team Bouw- en sloopafval
secretariaatkbl@ovam.be
Tel 015 284 356