Antwerpse tuiniers laten bodem van moestuin en kippenren analyseren

  • 13 september 2017

Tuinieren wint aan populariteit in Antwerpen. Maar zeker in een stedelijke omgeving is het belangrijk om aandacht te hebben voor de mogelijke invloed van verontreiniging op uw zelf geteelde groenten en de eieren van uw eigen kippen. Daarom startte de OVAM na het proefproject in Mechelen ook in Antwerpen een project op rond verontreiniging in tuinbodems.

Bewustmaking over gezondheidsrisico’s

Een aantal recente onderzoeken tonen aan dat zelf geteelde gewassen soms verontreinigende stoffen bevatten, afkomstig uit de omgeving. Door ons industriële verleden, de dichte bewoning en het drukke verkeer is milieuverontreiniging in Vlaanderen verspreid aanwezig, vooral in steden. Te veel verontreiniging in gewassen of eieren kan leiden tot gezondheidsrisico’s. De Vlaamse overheid wil inwoners daarvan bewust maken. Dat doet ze onder andere met de praktijkgids www.gezonduiteigengrond.be. Die website bevat richtlijnen voor burgers en organisaties om op een gezonde manier groenten en kippeneieren te produceren. Zo ontdekt u waar u veilig kan telen en waar u beter wat voorzichtiger is. Soms is het aangewezen om de bodem in uw moestuin of kippenren te laten analyseren op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen.

Omdat bodemanalyses duur zijn, lanceerde de OVAM in 2015 een eerste proefproject in Mechelen om tuiniers die hun tuinbodem wilden laten analyseren, te ondersteunen. In het voorjaar van 2017 volgde een tweede project in Antwerpen in samenwerking met het EcoHuis. Het proefproject wil het bewustzijn rond de mogelijke gevolgen van verontreiniging in moestuin of kippenren vergroten, burgers de kans geven om de bodem van hun moestuin of kippenren aan een verminderd tarief te laten onderzoeken en hen adviseren hoe ze risico’s kunnen vermijden of aanpakken. Daarnaast levert het project de OVAM veel informatie op. Op basis daarvan onderzoeken we hoe we verontreiniging in moestuinen in heel Vlaanderen kunnen aanpakken.

Positief onthaald

Het EcoHuis, de stad Antwerpen en de OVAM blikken tevreden terug op het proefproject. Zowel de inwoners als de stadsmedewerkers hebben het project positief onthaald en geëvalueerd. “Het thema leeft bij de tuiniers in Antwerpen”, zegt Greet Nulens van het EcoHuis. “De kippenrenanalyses (41 stuks) waren snel uitverkocht, voor de moestuinanalyses (194 stuks) was er nog beperkt budget over.”

De analyses tonen aan dat 74 procent van de moestuiniers en 68 procent van de kippenhouders naar hartenlust van hun eigen oogst of eieren kunnen genieten. De overige tuiniers kregen adviezen of aanbevelingen rond maatregelen die ze kunnen nemen bij het tuinieren of behandelen van hun oogst.

De cijfers bevestigen dat het relevant is om een bodemanalyse uit te voeren in stadstuinen. Zo’n onderzoek biedt tuiniers waardevolle info. Daarbij houdt men best rekening met de mogelijke aanwezigheid van specifieke verontreinigingsbronnen, zoals een drukke weg of industriële activiteiten in de buurt.