Concept- of consensusnota

De conceptnota bestaat uit een korte samenvatting van onderstaande aspecten:

  • financiële haalbaarheid van het project;
  • eerste aanzet tot ontwikkelingsstructuur (PPS, constructies voor eigendomsverwerving, ...);
  • resultaat van de milieutechnische analyse (afweging saneringsvarianten in functie van herontwikkeling, raming kostprijs, ...);
  • resultaat van de planologische analyse (afweging verschillende herontwikkelingsconcepten);
  • maatschappelijk draagvlak van het project (betrokken overheden, omwonenden, eigenaars, ...);
  • beschrijving van het verdere ontwikkelingstraject en termijnen.

Als bijlagen bij de conceptnota worden volgende zaken opgenomen:

  • de rapporten/verslagen van alle uitgevoerde studies die voor subsidiëring in aanmerking komen;
  • indien de subsidies gebruikt worden voor het aanstellen van een brownfieldmanager: een chronologisch overzicht van de door de brownfieldmanager uitgevoerde taken (overlegmomenten, aanbestedingen i.o. van de gemeente, rapporteringen, organisatie communicatiemomenten, ...) en een bundel van de hieraan gekoppelde verslagen en rapporten.