Realisatie- of planningsnota

De realisatie- of planningsnota omvat een korte samenvatting van volgende onderdelen:

  • resultaten van alle uitgevoerde studies en taken (zowel deze met als zonder subsidie);
  • stand van zaken van de opgemaakte bouwplannen;
  • finale ontwikkelingsstructuur en overzicht van de noodzakelijke overeenkomsten (al dan niet voor de gehele realisatie of eerste fase van realisatie);
  • finale kosten/opbrengsten balans (al dan niet voor de gehele realisatie of eerste fase van realisatie);
  • overzicht van de aan te vragen of aangevraagde vergunningen;
  • overzicht van de nog uit te voeren studies, taken en bouwplannen om de planning te finaliseren in functie van realisatie;
  • globaal overzicht van de realisatieplanning en timing voor het geheel te realiseren project;
  • algemene conclusie van de planningsfase.

Als bijlage worden volgende zaken opgenomen:

  • een kopie van alle studierapporten waarvoor de subsidie gebruikt werd;
  • inden de subsidies gebruikt worden voor het aanstellen van een brownfieldmanager: een chronologisch overzicht van de door de brownfieldmanager uitgevoerde taken (overlegmomenten, aanbestedingen in opdracht van de gemeente, rapporteringen, organisatie communicatiemomenten ...) en een bundel van de hieraan gekoppelde verslagen en rapporten.