Schadegevallen

Een erkend bodemsaneringsdeskundige inschakelen bij een acute verontreiniging

De regeling schadegevallen bij bedrijven verschilt naargelang de aard van het bedrijf. Bent u exploitant van een inrichting klasse 1 dan vindt u alle nuttige info in het document 'Schadegevallen met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1.' Bent u exploitant van een inrichting klasse 2/3 dan vindt u alle nuttige info in het document 'Schadegevallen met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3.'

Het Bodemdecreet (27 oktober 2006) definieert "schadegeval" als "onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging" Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het ontdekken van een oude stookolieverontreiniging of stortplaats NIET als schadegeval wordt gezien. De behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen kan via een vereenvoudigde procedure verlopen als voldaan is aan bepaalde voorwaarden:

Het decreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren. Deze richtlijn beschrijft de taken en verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige betrokken bij de uitvoering van de maatregelen en de opmaak van het evaluatierapport.

Beter voorkomen dan saneren

Beter voorkomen dan saneren.  De goedkoopste weg naar een propere bodem.

Alle informatie die u nodig hebt indien u geconfronteerd wordt met een schadegeval op uw grond of op de grond die u huurt vindt u terug in het document "schadegevallen met bodemverontreiniging bij particulieren".

Uit het Bodemdecreet vloeien verplichtingen voor de steden en gemeenten voort. We lijsten ze voor u op.