Bodemattest aanvragen

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Bodemattest schriftelijk aanvragen

Vraag uw bodemattest aan via het aanvraagformulier voor bodemattesten.

Aanvraag voor een deel van een perceel

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel.  De voorwaarden vindt u hier.

Om even stil bij te staan

  • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
  • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
  • De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen
Contact

OVAM infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be