Brownfieldbeleid

Brownfieldbeleid Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de herontwikkeling van brownfields stimuleren:

  • Door brownfields te saneren en te hergebruiken creëren we sociaal-economische groei en milieuherstel.
  • Door nieuwe industriële activiteiten, huisvesting en recreatie bij voorkeur aan eerder gebruikt land toe te wijzen, vrijwaren we de open ruimte.

De Vlaamse overheid ondersteunt dit dan ook vanuit diverse beleidsdomeinen.

  • Ze stimuleert stadsvernieuwing zodat brownfieldterreinen gelegen in stedelijke gebieden worden hergebruikt voor huisvesting, kantoorruimtes,  openbaar groen, enzomeer.
  •  Ze geeft  ontwikkelaars steun voor de aanleg van bedrijventerreinen en heeft hierbij een bijzondere aandacht voor heraanleg van brownfields.

De Vlaamse overheid ondersteunt bovendien de mogelijkheid om maatwerk te leveren op juridisch en administratief vlak in het kader van brownfieldontwikkeling. Daarom ontwikkelde ze een wetgevend kader (het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten) dat tevens in financiële ondersteuning voorziet.

Brownfieldbeleid internationaal

De meeste landen met een industrieel verleden hebben brownfields. Internationale uitwisseling van ervaring kan dan ook bijdragen aan de verdere uitbouw van het brownfieldbeleid in Vlaanderen. De OVAM participeerde tot op heden in twee Europese transnationale netwerken: CABERNET en BERI. Andere relevante Europese projecten zijn RESCUE en REVIT. Ook op internationaal vlak ligt de focus op de herontwikkeling en de meerwaarden die brownfields kunnen bieden op maatschappelijk en economisch vlak.

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 459
bodem@ovam.be

Ook interessant voor u