Brugge - Diksmuidse Heerweg

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen buiten het centrum van Brugge nabij de E 403.

school Brugge

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet reeds verschillende bodemonderzoeken uitvoeren.

Het oriënterend bodemonderzoek richtte zich op de aanwezige risicolocaties: de verschillende onder- en bovengrondse tanks. Bij twee van de tanks stelde de bodemsaneringsdeskundige een verontreiniging in het vaste deel van de aarde en het grondwater vast. Voor deze verontreiniging was er een beschrijvend bodemonderzoek nodig. Tijdens dit bijkomend bodemonderzoek bracht de bodemsaneringsdeskundige de omvang en de risico’s van de verontreiniging in kaart. Een bodemsanering is nodig. De school liet  een bodemsaneringsproject opstellen. Dit omschrijft de meest kostenefficiëntste techniek om de aanwezige verontreiniging aan te pakken.

De school startte ook de bodemsaneringswerken op. In het kader van het protocol scholen heeft de OVAM  deze sanering overgenomen.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het is onduidelijk hoe de verontreiniging ontstaan is. Deze kan afkomstig zijn van een lek in de stookolietank, maar kan ook ontstaan zijn tijdens de verwijdering van de stookolietank in 1988.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De OVAM heeft het reeds lopende contract met de bodemsaneringsdeskundige van de school overgenomen. De OVAM staat de school nu financieel en technisch bij. De eerstvolgende stap is het uitvoeren van een tussentijds rapport dat de saneringswerken omschrijft. Indien er nog verdere saneringswerken noodzakelijk zijn, bekijkt de OVAM welke vervolgstappen nodig zijn.

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Nee. Door de reeds uitgevoerde sanering is het risico van de verontreiniging verwijderd.

Wat is de tijdsplanning?

De afronding van de bodemsaneringswerken is voorzien in de eerste helft van 2016.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Astrid Verheyen
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Buro BS nv
Aannemer: nog niet bepaald
Veiligheidscoördinator: nog niet bepaald

 

Contact

Astrid Verheyen
015 284 528
scholen@ovam.be