De rol van producten in een circulaire samenleving

  • 7 juli 2017

Circular by Design, zo heet het laatste rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over de circulaire economie. Het rapport geeft een overzicht van de nieuwste inzichten in de rol van producten in een circulaire samenleving. De levensduur van producten verlengen, hun herstelbaarheid en recycleerbaarheid verhogen en het gebruik van nieuwe productietechnieken zijn cruciaal. Maar nieuwe productie- en consumptiemodellen zijn minstens even belangrijke drijfveren achter een circulaire economie. Een product staat immers niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bredere context die bepaalt hoe efficiënt het zal worden gebruikt, hergebruikt en gerecycleerd. Bij het meten van de voortgang van de circulaire economie op productniveau en bij het vormgeven van het beleid, moeten we daar rekening mee houden, zo luidt de boodschap.

De OVAM en VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) werkten mee aan het rapport. Begin juni stelde het EMA de publicatie voor op het World Circular Economy Forum in Helsinki.

Download het rapport.