Fondsenscan gidst u door subsidieaanbod voor sanering waterbodems

  • 17 februari 2017

Vlaanderen heeft een lang industrieel verleden, en dat heeft zijn sporen nagelaten in onze waterlopen. Op sommige plaatsen zijn onze beken en rivieren erg vervuild, met alle gevolgen van dien voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit, maar ook voor de beleving in steden bijvoorbeeld.

 

We moeten verontreinigde waterbodems dus aanpakken. Maar dat is niet altijd financieel haalbaar voor waterloopbeheerders, bedrijven, natuurbeheerders, lokale besturen … Europa biedt een aantal fondsen rond verschillende thema’s (biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, ….)  en de OVAM wil iedereen stimuleren om die middelen zoveel mogelijk te gebruiken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de Europese subsidies aan te vragen. Om te bepalen welk fonds beschikbaar is voor welk specifiek probleem kunt u nu de fondsenscan gebruiken.

 

Meer weten over waterbodembeleid en de fondsenscan? Contacteer ons via waterbodem@ovam.be.

Download de fondsenscan.