Gassite Ninove, Biezenstraat

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Biezenstraat in Ninove en omvat 1 kadastraal perceel.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

De historische verontreiniging wordt gelinkt aan de aanwezigheid van een voormalige gasfabriek. De vergunning voor de gasfabriek stond op naam van Jacobs-De Doncker. Vermoedelijk werd de eerste vergunning uitgereikt in 1850. Vanaf 1949 is het perceel eigendom van de zusters van H. Harten en zijn er vergunningen verleend voor een kliniek en moederhuis met wasserij.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Voor dit perceel werd er aan de eigenaar en gebruiker vrijstelling van saneringsplicht verleend nadat er een historisch onderzoek en beperkt bodemonderzoek was uitgevoerd. De OVAM neemt de verdere onderzoeken, waaronder een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor haar rekening. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gassites allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Algemene uitleg over gassites vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er reeds een historisch onderzoek en een beperkt bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in het vaste deel van de aarde concentraties met PAK en cyanide boven de richtwaarden aanwezig zijn. In het grondwater worden concentraties aan PAK en cyanide boven de bodemsaneringsnormen teruggevonden. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd om deze verontreiniging verder in kaart te brengen.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een beschrijvend bodemonderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke vanuit de OVAM:

  • Inge De Vrieze
  • Kristel Declercq

bodemsaneringsdeskundige: nog aan te besteden

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer info, kunt u de projectverantwoordelijke bij de OVAM contacteren:

We vragen u om dan steeds het dossiernummer 13024-0 te vermelden.