Geel - Zammelseweg

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen aan de Zammelseweg in Geel.  

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school voerde verschillende bodemonderzoeken en een deel van de bodemsanering uit. Het oriënterend bodemonderzoek onderzocht de aanwezige risico-inrichtingen. Het beschrijvend bodemonderzoek perkte de aangetroffen verontreinigingen horizontaal en in de diepte af en bekeek de risico's.  De erkende bodemsaneringsdeskundige voerde grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste peilbuizen om het grondwater te bekijken. Het bodemsaneringsproject omschreef de saneringstechniek. De bodemsanering werd opgestart maar niet beëindigd.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De vervuiling is ontstaan aan een ondergrondse stookolietank. Door een breuk in de terugvoerleiding is er een ongekende hoeveelheid stookolie in de bodem gestroomd. De terugvoerleiding is inmiddels vervangen.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De OVAM heeft een erkend bodemsaneringsdeskundige aangesteld. Hij zal de nog aanwezige bodemverontreiniging onderzoeken en beoordelen. De OVAM werkt samen met de school en de erkende bodemsaneringsdeskundige een plan van aanpak uit.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel bekijkt de erkende bodemsaneringsdeskundige de nog aanwezige bodemverontreiniging en stelt een hij plan van aanpak voor.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Sofie Geuens
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
 

Contact

Sofie Geuens 
015 284 286
ambtshalve@ovam.be