Ham - Schoolstraat

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen nabij het stadscentrum van Ham.

 

school Ham

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet verschillende bodemonderzoeken uitvoeren. Een bodemsaneringsdeskundige maakte, naar aanleiding van een calamiteit, het beschrijvend bodemonderzoek op. Door een lek in de ondergrondse tank was een onbekende hoeveelheid stookolie in de grond terecht gekomen.  Tijdens dit beschrijvend bodemonderzoek zijn de omvang van de verontreiniging en de risico’s die ervan uitgaan in kaart gebracht. Een sanering van de verontreiniging was nodig.

Naast deze calamiteit zijn er nog andere risicolocaties op het terrein aanwezig. De school liet op haar kosten een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren voor alle onder- en bovengrondse tanks. Aan deze tanks trof men geen verontreiniging aan.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond als gevolg van een lek in de stookolietank, vastgesteld in mei 2003.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De school heeft zich aangemeld binnen het Protocol scholen. De OVAM laat in haar opdracht een actualisatie van de gegevens van het beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. Vervolgens gaat zij over tot de opmaak van een bodemsaneringsproject en de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Nee. Op de huidige locatie is er enkel een verspreidingsrisico.

Wat is de tijdsplanning?

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de eerste helft van 2016. 

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Astrid Verheyen
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
Aannemer: nog niet bepaald
Veiligheidscoördinator: nog niet bepaald

 

Contact

Astrid Verheyen
015 284 528
scholen@ovam.be