Hemiksem - Nijverheidstraat - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Nijverheidstraat in Hemiksem. De site omvat 1 kadastraal perceel.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Vanaf 1897 werd er een kristalfabriek ter hoogte van deze locatie gebouwd. Voor de verlichting van deze fabriek maakte men gebruik van gas dat mogelijk ter plaatse werd geproduceerd. In 1938 brak men de gashouder. Na de afbraak bouwde men er metaalverwerkende bedrijven.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De OVAM verleende de eigenaars een vrijstelling van saneringsplicht. De OVAM neemt de verdere onderzoeken voor haar rekening. Een beschrijvend bodemonderzoek is de eerste stap.  Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Op deze locatie zal er een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Wat is de tijdsplanning?

De aanbesteding voor een erkend bodemsaneringsdeskundige is lopende.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Tim Lieben

Terrein voormalige kristalfabriek
Hemiksem Gasfabriek Nijverheidsstraat
Contact

Tim Lieben
015 284 472

ambtshalve@ovam.be