Het nieuwe OVAM Activiteitenoverzicht rolt van de persen

  • 15 mei 2017

 Een duurzaam Vlaanderen, dat betekent voor ons onder andere een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen een toonaangevende regio gemaakt.

Maar ons droombeeld gaat nog veel verder. Wilt u meer weten over onze realisaties en activiteiten uit 2016 ? Lees dan OVAM Activiteitenoverzicht 2016.