Heusden-Zolder - Minderbroederstraat

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich ter hoogte van de Minderbroederstraat in Heusden-Zolder. Op de site is momenteel een nieuwbouwproject lopend.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

In 2013 is er een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt. Ter hoogte van één ondergrondse stookolietank was er een verontreiniging aanwezig met minerale olie in de grond en in het grondwater. Voor deze verontreiniging was een sanering noodzakelijk. De school heeft voor deze verontreinigingen  in 2014 een beperkt bodemsaneringsproject laten opmaken. Dit project beschrijft de werkwijze van de bodemsaneringswerken. In februari 2015 zijn de bodemsaneringswerken, in opdracht van de OVAM, gestart. 

Hoe is de vervuiling ontstaan?

In 1996 heeft zich een calamiteit voorgedaan ter hoogte van een ondergrondse stookolietank. Hierbij is een hoeveelheid stookolie in de kelder, in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. De brandweer is ter plaatse gekomen om de kelder te reinigen. Hoewel de verontreiniging in de bodem en in het grondwater geen risico vormde voor mens en de nabije omgeving, is ze toch verwijderd. Zo laten we een propere bodem na aan onze toekomstige generaties en zorgen we ervoor dat de verontreiniging zich niet verder verspreidt. De aanpak van de verontreiniging in 2015 gebeurde in het kader van het protocol scholen. De OVAM prefinancierde de volledige saneringswerken. Na de afrekening subsidiëren de OVAM en AGIOn elk een groot deel van de kosten.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Zoals beschreven in het beperkt bodemsaneringsproject saneerde de aannemer de bodemverontreiniging door middel van een ontgraving van de verontreinigde grond. Door het grondwater te verlagen kon hij de verontreiniging droog ontgraven. Het opgepompte grondwater zuiverde hij en hij loosde het daarna in de riolering. Om de stabiliteit van het gebouw te verzekeren, nam hij stabiliteitsmaatregelen (sleufbekisting). De verontreinigde grond voerde hij voor verwerking af naar een grondreinigingscentrum. De erkende bodemsaneringsdeskundige nam stalen van de bodem en de wand van de ontgravingsput. Hij stelde vast dat de uitgraving voldoende was.

Op de site van de school zijn ook nieuwbouwwerken en renovatiewerken bezig door ‘scholen van morgen’. Bij de planning van de sanering hebben we dan ook rekening gehouden met de timing van de bouw. In een volgende fase plaatsen we peilbuizen en bekijken we of er nog restverontreiniging is achtergebleven in het grondwater.

SCHOOL SANERING HEUSDEN ZOLDER 2

Plaatsen van de bemaling

school Heusden sleufbekisting ontgravingOntgraving met een sleufbekisting

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Kristel Declercq                             
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
Aannemer: Mourik nv
Veiligheidscoördinatie: Buro V.E.M.


 

 

Contact

Kristel Declercq
015 284 254
ambtshalve@ovam.be