Inzet in chemische industrie

Ook de chemische industrie is op zoek naar hernieuwbare grondstoffen voor haar productieprocessen. Meestal gaat het om heel specifieke biomassastromen, maar ook soms om bioplastics die men uit gewassen of uit nevenproducten produceert.

Zeker in de toekomst zal deze sectie van de bio-economie verder aan belang winnen.

 

Contact

Team Bio
015 284 327
secretariaatkbl@ovam.be