Kalmthout - Kerkeneind - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan Kerkeneind in Kalmthout en omvat drie kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In 1908 werd er op de percelen aan de Kerkeneind een gasfabriek met twee gashouders opgericht. De gashouders hadden een diameter van 4 en 9m en dienden als opslag voor het verlichtingsgas van de gemeente. Uit het tijdschrift ‘Calmpthoutania’, jaargang 19 (1967), getiteld ‘Gasfabriek te Kalmthout’ door J. Vorsselmans blijkt dat de gasfabriek afgebroken werd in 1967 om plaats te maken voor de huidige brandweerkazerne.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De OVAM verleende vrijstelling van saneringsplicht aan de eigenaars nadat er een oriënterend bodemonderzoek was uitgevoerd. De OVAM neemt de verdere onderzoeken voor haar rekening. Een eerste stap is het beschrijvend bodemonderzoek. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Uit de beperkte staalname blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is met nikkel en zink. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd om deze verontreiniging verder in kaart te brengen.

Wat is de tijdsplanning?

Er wordt een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zullen in 2017 gekend zijn.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijken bij de OVAM:

  • Anke Van Noyen
  • Kaat Schaevers

Bodemsaneringsdeskundige: Terra Engineering & Consultancy nv

Luchtfoto gassite Kerkeneind
Kalmthout kerkeneind.png
Contact

Anke Van Noyen
015 284 421

Kaat Schaevers
015 284 524

ambtshalve@ovam.be