Luiers

Baby's hebben dagelijks gemiddeld vijf luiers nodig. Dat geeft een gemiddeld luierverbruik tijdens de eerste levensjaren van 4 250 luiers.

Over wat nu het meest milieuvriendelijk is - herbruikbare of wegwerpluiers - bestaan veel studies. Daaruit blijkt dat beide opties sterke en zwakke punten hebben. Wegwerpluiers zorgen voor veel afval en vergen veel grondstoffen. Herbruikbare luiers scoren door het wassen slechter voor water- en energieverbruik.

Wegwerpluiers

Een gebruikte wegwerpluier weegt gemiddeld 250 g (50 g voor de wegwerpluier en 200 g ontlasting). In totaal komt dus 1 062 kg (4 250 luiers x 250 g) wegwerpluiers per kind in het restafval terecht.

Omgerekend betekent dat dat Vlaanderen elk jaar ongeveer 70 000 ton vuile wegwerpluiers moet verwerken. Daar komt nog een berg bij van meer dan 30 000 ton wegwerpincontinentiemateriaal van ziekenhuizen en bejaardentehuizen. In totaal gaat het dus om meer dan 100 000 ton afval.

Herbruikbare luiers

In het verleden waren de herbruikbare luiers duidelijk goedkoper dan de wegwerpluiers. Dat is door de gewijzigde marktevolutie niet langer altijd het geval. Goedkopere merken wegwerpluiers kosten daardoor ongeveer even veel als de goedkoopste herbruikbare luier. Veel hangt natuurlijk af van het aantal verversingen, de kwaliteit en de prijs van de luier. Als u kiest voor herbruikbare luiers moet u rekening houden met de wastemperatuur, het gebruik van een droogkast, of er nachttarief is enz.

Het grote voordeel van de herbruikbare luier blijft dat hij veel restafval voorkomt. Door de omschakeling naar herbruikbare luiers kan een gezin van twee personen met baby zijn restafval in de luierperiode halveren. Wie kiest voor de herbruikbare luier helpt daarmee om  de afvalberg te verkleinen.

Subsidies

Een aantal gemeenten stimuleert het gebruik van herbruikbare luiers door het toekennen van een subsidie. De manier waarop die ondersteuning gebeurt, verschilt van gemeente tot gemeente. Het kan ook gaan om een startpakket met een aantal luiers en benodigdheden. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw gemeentebestuur.

Meer informatie

Een overzicht van publicaties over luiers vindt u op FELNET.

Verder zijn er een groot aantal sites in Groot-Brittannië met info over herbruikbare luiers. Jaarlijkse 'week van de herbruikbare luier' - zie greatclothdiaperchange.com.

 

Contact

Team Lokale besturen
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 553