Merelbeke - Rid. A. Stas de Richellelaan

Waar is de site gelegen ?
Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd ?
Hoe is de vervuiling ontstaan ?
Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?
Zijn er gezondheidsrisico’s geweest?
Wat is de tijdsplanning?
Wie is wie?

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen nabij het stadscentrum van Bottelare (Merelbeke).

Merelbeke

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet al verschillende bodemonderzoeken uitvoeren. Het oriënterend bodemonderzoek onderzocht de aanwezige risico-inrichtingen. De erkende bodemsaneringsdeskundige voerde grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste peilbuizen om het grondwater te bekijken. Op deze school zijn onder andere de huidige en de voormalige ondergrondse tanks en één bovengrondse tank voor stookolie-opslag op deze manier onderzocht. Tijdens dit onderzoek werd een een verontreiniging vastgesteld.

De school voerde al een beschrijvend bodemonderzoek uit om de omvang  en risico’s van de verontreiniging in kaart te brengen. Zij ging ook over tot de opmaak van een bodemsaneringsproject. Dit project diende bijgestuurd te worden aangezien er een drijflaag werd vastgesteld. Hierdoor was een nieuw beschrijvend bodemonderzoek nodig. Dat onderzoek werd ook op kosten van de school uitgevoerd.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond als gevolg van een lek in de stookolietank, vastgesteld rond het jaar 2000. Als gevolg hiervan kwam er stookolie terecht in het vaste deel van de aarde (zand en lemige bodem) en in het grondwater.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De school heeft zich aangemeld binnen het Protocol scholen. De OVAM laat in haar opdracht een nieuw bodemsaneringsproject uitvoeren. Deze locatie is geclassificeerd als beschermd relict en dus mogen er geen gebouwen of muren worden afgebroken. We zullen goed bekijken welke opties technisch haalbaar zijn die financieel geen overmatige kosten met zich meebrengen.

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Nee. Op de huidige locatie is er enkel een verspreidingsrisico.

Wat is de tijdsplanning?

Volgens de huidige planning wordt de locatie in de loop van 2016 gesaneerd.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Astrid Verheyen

Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO
Aannemer: Ghent dredging
Veiligheidscoördinator: ABESCO

 

Contact

Astrid Verheyen
015 284 528
ambtshalve@ovam.be