Mest


 

Mest wordt niet beschouwd als een afvalstof en valt onder de bevoegdheid van de Mestbank.

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 328