De OVAM organiseert basisopleiding "Asbest in en om het huis" voor lokale besturen


Waarom een basisopleiding “Asbest-in-en-om-het-huis”?

Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbestproblematiek vanuit hun functie binnen milieuhandhaving, renovatie-advies, wooninspectie, afvalinzameling of gezondheidsadvies. Voldoende basiskennis rond o.a. het herkennen van asbestmaterialen, het nemen van de juiste maatregelen, handhavingsmogelijkheden en de belangrijkste geldende regelgeving blijken dan vaak onontbeerlijk.

Deze opleiding vervangt niet de verplichte opleiding “Eenvoudige handelingen” die werknemers die professioneel handelingen uitvoeren met asbest (jaarlijks) moeten volgen vanuit de Federale arbeidswetgeving. De OVAM basisopleiding asbest omvat identieke onderdelen zoals bv. herkenning en veilig werken, maar focust aanvullend op de problematiek van asbest vanuit de gewestelijke milieuwetgeving. Zo belicht de opleiding ook de OVAM-leidraden voor lokale besturen “Asbestbranden” en “Handhaving bij asbestincidenten”.


Voor wie?

De opleiding richt zich onder meer tot lokale toezichthouders, milieu-ambtenaren, medewerkers van woonwinkels- renovatieloketten- woonkantoren, medisch milieukundigen, wooninspecteurs, enz.


Inhoud van de opleiding

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land mag dan al wel sinds 1998 en 2001 verboden zijn, toch zijn er naar schatting in Vlaanderen nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig in en rondom onze woningen, scholen,  kantoren, … of als nutsleidingen. Asbestmaterialen herkennen is niet altijd eenvoudig, er zijn meer dan 3500 verschillende toepassingen. De verschillende gewestelijke dan wel federale regelgevingen en bevoegdheden maken het er niet eenvoudiger op.

 • De basisopleiding “Asbest-in-en-om-het-huis” wil hieraan tegemoet komen en belicht daarom onder meer volgende aspecten: Hoe herken ik asbesthoudende van niet-asbesthoudende platen of leien?
 • In welke materialen is asbest allemaal verwerkt?
 • Wat moet ik doen en adviseren als er een asbestbrand is geweest? Wanneer is een asbestinventaris verplicht en wanneer kan beroep gedaan worden op de arbeidsinspectie?
 • Asbest verwijderen; wie mag wat doen en hoe moet dit veilig gebeuren?
 • Waarheen met asbestafval en wat gebeurt er met het asbestafval? Wat te doen bij een klachten over het ontmossen van een asbestdak of het onzorgvuldig slopen?
 • Wat moet er gebeuren indien asbest wordt aangetroffen bij graafwerken?
 • Naar welke websites kan ik doorverwijzen voor verdere info?
 • Welke richting gaat het asbestafbouwplan uit?

De OVAM ontwikkelde samen met een asbestdeskundige een complete dagopleiding die ze op regelmatige basis organiseert in haar kantoren.


Praktische info

De dagopleidingen gaan - bij het bereiken van minimum 20 inschrijvers - door op volgende data:

 • 26 september 2017 - 09:00 u - 16:30 u
 • 26 oktober 2017 - 9.00 u - 16:30 u
 • 23 november 2017 - 09:00 u - 16.30 u

in de gebouwen van de OVAM, Stationsstraat 110 in Mechelen,  eenvoudig bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de wagen.

De opleiding kan uitzonderlijk extern gevolgd worden:

Broodjesmaaltijd wordt ter plaatse voorzien. Indien het minimale inschrijvingsaantal een week voor de opleidingsdatum niet gehaald is, zullen de ingeschrevenen gecontacteerd worden met de vraag welke nieuwe opleidingsdatum eventueel mogelijk is.

Kostprijs voor deze opleiding is 50 euro; dit omvat zowel de broodjesmaaltijd als het nodige naslagwerk. Op het einde van de opleiding ontvangt iedere deelnemer een officieel opleidingsattest.
 

Hoe kan ik mij inschrijven?

Vul het online inschrijvingsformulier in en kies de datum waarop u de opleiding wenst te volgen. We gaan er hierbij van uit dat, indien u zich inschrijft, u ook effectief deelneemt. Komt er onverwachts toch iets tussen waardoor u van deelnamedatum wenst te wisselen? Laat dit dan weten via deze link.
Na het volgen van de opleiding ontvangt u van de OVAM een factuur die binnen de voorziene termijnen dient betaald te worden.

Bent u wel geïnteresseerd in de opleiding, maar geraakt u moeilijk tot in Mechelen of hebt u een groep van 20 à 25 collega's die de opleiding op een door jullie voorziene locatie wenst te volgen? Laat uw gegevens dan achter via dit formulier.