Nieuws

  • 18 april 2017
hand met aarde

OVAM drijft periodieke bodemonderzoeken op

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.
Kortrijk bibliotheek
  • 18 april 2017

Kortrijk heeft primeur beet met circulaire verlichting

De lichtinstallatie in de Kortrijkse stadsbibliotheek zal binnenkort eigendom zijn van Philips Lightning. Tien jaar lang zal de producent de beste verlichting leveren en instaan voor het onderhoud van de installatie. Op die manier hoeft de stad niet te investeren in nieuw materiaal.
duurzame bodemsanering
  • 18 april 2017

Stap dichter bij groene bodemsaneringen

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen.
sticker geen reclamedrukwerk
  • 18 april 2017

Gent en IVAGO maken komaf met ongeadresseerde reclame

Gooit u gratis huis-aan-huiskrantjes en -folders rechtstreeks in de papiermand? Bij elke stad of gemeente kunt u een sticker krijgen met de boodschap ‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk’. Wie zo’n sticker op zijn of haar brievenbus kleeft, spaart heel wat papier uit.
duiker
  • 18 april 2017

Wereldwijd acties tegen plasticafval in zee

Op 23 februari 2017 lanceerden de Verenigde Naties een wereldwijde campagne om marien zwerfvuil terug te schroeven. #CleanSeas zoomt in op plastic: met acht miljoen ton per jaar het leeuwendeel van het zwerfvuil in onze zeeën.
  • 18 april 2017

OVAM zet verder in op innovatief beheer van stortplaatsen

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen,
  • 18 april 2017

Wijziging openingsuren team Klantenbeheer

Sinds 1 januari 2016 staat het team Klantenbeheer klaar voor alle vragen over de OVAM en haar activiteiten.
bodemsanering op kindermaat
  • 18 april 2017

Bodemsanering op kindermaat

Is een peilbuis een buis in de vorm van een pijl? Een edelmanboor een boor van een edelman? Om bodemonderzoek en bodemsanering bevattelijk te maken voor kinderen hielp acteur en presentator Kobe Van Herwegen de OVAM om een film in elkaar te steken.
Afvalverwerkingsbedrijf Indaver terrein Antwerpen
  • 18 april 2017

Slim actieplan na tankwagenbrand beperkt verspreiding van verontreiniging

Op vrijdag 26 februari 2016 vond bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver nv in de Antwerpse haven een chemische reactie plaats in een tankwagen. De tankwagen bevatte afvalproduct uit een destillatieproces.
  • 18 april 2017

OVAM lanceert webloket voor EVOA-dossiers

Tot voor kort moest u kennisgevingsdossiers voor het internationale transport van afvalstoffen op papier indienen. Voor elk EVOA-dossier moest u een afschrift toevoegen en een extra exemplaar voor elk doorvoerland.