Nieuws

  • 19 januari 2018

Persbericht: Gemeenten ruimen jaarlijks 17.739 ton zwerfvuil op – Totale hoeveelheid loopt op tot 20.426 ton

In 2016-2017 werd door de OVAM een grootschalige enquête uitgevoerd bij alle Vlaamse steden en gemeenten.
Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen
  • 18 januari 2018

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te vermijden. Maar hoe dan ook zal Vlaanderen door de globale temperatuurstijging in de komende decennia te maken krijgen met meer overstromingen, hittegolven en droogte.
ruimte recycleren
  • 18 januari 2018

OVAM steunt Vlaamse overheden om bodemverontreiniging aan te pakken

Beschikbare ruimte en waardevol grondwater blijven schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk om (historische) bodemverontreiniging grondig aan te pakken.
themabeeld gezonde grond
  • 18 januari 2018

Nieuw Bodemdecreet garandeert start sanering van alle Vlaamse gronden tegen 2036

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Het wijzigingsdecreet verscheen op 2 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad en de meeste bepalingen treden 10 dagen na de publicatie in werking.
woningpas
  • 18 januari 2018

Ontdek de woningpas

Alles wat u over uw woning wilt weten, in één handig overzicht? Dat is de woningpas.
luchthaven vliegtuig boarding
  • 18 januari 2018

Brussels Airport Company werkt samen met OVAM om haar gronden te saneren

De Brussels Airport Company nv (BAC) is eigenaar van het merendeel van (risico)gronden binnen en net buiten de omheinde luchthaven van Brussels Airport (in Zaventem, Kortenberg, Steenokkerzeel en Machelen).
advies op maat GI
  • 18 januari 2018

Inventaris van mogelijk vervuilde gronden in Vlaanderen zo goed als volledig

Vlaanderen telt nog veel gronden die verontreinigd werden in ons rijke industriële verleden. Tegen 2036 wil de OVAM de sanering van alle historische bodemverontreinigingen minstens opstarten.
  • 18 januari 2018

MBO afgedankte voertuigen en startnota MBO afgewerkte olie

De Vlaamse Regering startte met de onderhandelingen om tot een milieubeleidsovereenkomst (MBO) te komen ter uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte voertuigen.
Food Waste Award 2018
  • 18 januari 2018

Wie wint de Food Waste Awards 2018?

Dit jaar vindt de tweede editie van de Food Waste Awards plaats. Organisaties die voedselverlies beperken kunnen in vijf categorieën meedingen: ‘Voedselverlies ondernemers’, ‘Ziekenhuizen en zorginstellingen’, ‘Lokale overheden’, ‘voedingsbedrijven’ en ‘Horeca, catering en events’.