Nieuws

ozoninjectie
  • 12 december 2017

Eerste ambtshalve saneringsproject met ozoninjectie in Bornem

Ter hoogte van de Rijksweg 17 in Bornem zijn de bodem en het grondwater verontreinigd met VOCl of vluchtige organische chloorverbindingen (tetrachlooretheen, trichlooretheen, dichlooretheen en vinylchloride).
gezin in moestuin
  • 7 december 2017

Richtlijnen moestuinonderzoek

Tuinieren in eigen moestuin of in een gemeenschappelijke tuin zit in de lift.
kindje op stapel boeken
  • 7 december 2017

Hoe omgaan met prekadastratie?

Meer weten over de nieuwe werkwijze 'prekadastratie' Lees meer hierover op onze website.
  • 12 december 2017

Oproep voor bovenlokale projecten met milieurendement

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt al sinds 2007 vernieuwende projecten die Vlamingen willen leren duurzamer om te gaan met energie en materialen. Momenteel loopt er een oproep voor bovenlokale projecten.
webloket voor gemeenten
  • 7 december 2017

Wijzigingen in het webloket van Mistral – opdrachten labelen

De labeling van dossiers door OVAM is in 2009 opgestart ten behoeve van datamining. Heel wat informatie kan niet worden bekomen via queries op de databank. Een eenvoudige bevraging via een label in plaats van een complexere query op de databank blijkt in de praktijk ook (tijds)efficiënt.
Beter voorkomen dan saneren
  • 7 december 2017

Beter voorkomen dan saneren

Deze brochure bevat een aantal praktische tips om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen.
achilles - man doet onderzoek
  • 7 december 2017

Opvolging periodieke onderzoeksplicht

Aanschrijven van actieve bedrijven
scheikunde pipet
  • 7 december 2017

Studie over de toeslagstoffen van gechloreerde solventen – 1,4 dioxaan afgerond

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen. Uit de studie bleek ondermeer dat 1,4-dioxaan een verdachte stof is wanneer 1,1,1-trichloorethaan werd toegepast.
mistral databank
  • 7 december 2017

Wist je dat...

Selecteer hiertoe de opdracht binnen het dossiernummer. Op het scherm waar u uw aanvraag naar de OVAM doorstuurt, kan u ook aanvinken of u de bijhorende documenten wil ontvangen. De verstuurde brieven die digitaal beschikbaar zijn, bezorgen wij u kosteloos.