Nieuws

  • 14 juni 2018

Circulaire economie belangrijk wapen in strijd tegen klimaatverandering

Door de klimaatproblematiek aan dat hoge materiaalverbruik te koppelen, kunnen we ook nieuwe oplossingen voor dit probleem aanreiken.
business model
  • 14 juni 2018

Wat is er nodig om uw business model duurzaam te vergroenen?

Het team Groene economie van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaat de dialoog aan met het bedrijfsleven. Via een grootschalige enquête peilen ze naar de beweegredenen van kleine, middelgrote en grote bedrijven om een business model te vergroenen.
open call ronde 2018
  • 14 juni 2018

Open call voor circulaire economieprojecten

Circulaire economieprojecten kunnen dit jaar op 5,3 miljoen euro aan steun rekenen van Vlaams Minister voor Omgeving Joke Schauvliege. Daarvan is 2,3 miljoen euro gereserveerd voor de huidige call. De call bestaat uit twee onderdelen:
WRF-header
  • 14 juni 2018

WRF - Design your own workshop

Van 24 tot en met 27 februari 2019 organiseert de OVAM in Antwerpen het World Resources Forum 2019.  De eerste 'keynote speakers' voor de plenaire sessies hebben ondertussen hun aanwezigheid al toegezegd. 
restjeskookboek
  • 14 juni 2018

60 recepten met restjes

In Vlaanderen gaat doorheen de keten jaarlijks zo’n 907.000 ton aan voedsel verloren. Bij de Vlaamse huishoudens bedraagt het voedselverlies zo’n 212.000 ton per jaar. Dat komt afgerond neer op 33 kilo per Vlaming per jaar en kost elke Vlaming jaarlijks gemiddeld 132 euro. Dat kan anders.
Mooimakers raamaffiche
  • 14 juni 2018

Iedereen woont graag in een propere buurt

Net zoals elk jaar, loopt er ook deze zomer weer een brede campagne van Mooimakers om élke Vlaming op te roepen het verschil te maken in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.
OVAM Bodem Ruimte
  • 14 juni 2018

Nieuwe afdeling Bodembeheer schiet uit startblokken

De afdeling Bodembeheer bestaat uit zeven teams. Het team Bodemattestering en grondoverdracht, met Renée Hoebeke als teamverantwoordelijke, gaat aan de slag met de inventaris van risicogronden.
Link mei 2018 Cover foto Ann C en Eddy VD
  • 7 juni 2018

Op één mei startte de afdeling Bodembeheer

Binnen onze werking blijft de 2036-saneringdoelstelling centraal staan.