Nieuws

Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen
  • 18 januari 2018

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te vermijden. Maar hoe dan ook zal Vlaanderen door de globale temperatuurstijging in de komende decennia te maken krijgen met meer overstromingen, hittegolven en droogte.
ruimte recycleren
  • 18 januari 2018

OVAM steunt Vlaamse overheden om bodemverontreiniging aan te pakken

Beschikbare ruimte en waardevol grondwater blijven schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk om (historische) bodemverontreiniging grondig aan te pakken.
  • 3 januari 2018

PAF-registratie (Vooraf Goedgekeurde Inrichting)

Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen waar een kennisgeving voor nodig is, kan de verwerker een PAF-statuut aanvragen. PAF staat voor Pre Authorised Facility (Vooraf Goedgekeurde Inrichting).
woningpas
  • 18 januari 2018

Ontdek de woningpas

Alles wat u over uw woning wilt weten, in één handig overzicht? Dat is de woningpas.
luchthaven vliegtuig boarding
  • 18 januari 2018

Brussels Airport Company werkt samen met OVAM om haar gronden te saneren

De Brussels Airport Company nv (BAC) is eigenaar van het merendeel van (risico)gronden binnen en net buiten de omheinde luchthaven van Brussels Airport (in Zaventem, Kortenberg, Steenokkerzeel en Machelen).
  • 21 december 2017

Persbericht - Plastic sorteren in Vlaanderen? U hoort nog van ons!

Fost Plus lanceerde vorige vrijdag een voorstel om alle plastics vanaf 2019 selectief in te zamelen via de blauwe zak.
  • 18 januari 2018

MBO afgedankte voertuigen en startnota MBO afgewerkte olie

De Vlaamse Regering startte met de onderhandelingen om tot een milieubeleidsovereenkomst (MBO) te komen ter uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte voertuigen.
Food Waste Award 2018
  • 18 januari 2018

Wie wint de Food Waste Awards 2018?

Nieuw: wie wint de Food Waste Awards 2018?
sorteercampagne ik beken
  • 12 december 2017

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen in nieuwe campagne

Op 4 december is de campagne IK SORTEER gestart. Met deze campagne wil de OVAM bedrijven sensibiliseren over goed afvalbeheer, om zo het bedrijfsrestafval met 15% te verminderen tegen 2022.