Nieuws

zennevalei
  • 12 oktober 2017

Overheden, burgers en experts bouwen aan productieve Zennevallei

De zuidelijke Zennevallei kent een rijk industrieel verleden en ook vandaag is er heel wat economische bedrijvigheid.
webloket
  • 12 oktober 2017

Vlotter grondstofverklaringen aanvragen via digitaal loket

Een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM? Via het nieuwe webloket gebeurt dat voortaan sneller en volledig digitaal!
Tracimat logo
  • 12 oktober 2017

Tracimat erkend als sloopbeheerorganisatie

Tracimat is de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen – een belangrijke mijlpaal voor de bouwsector. Tracimat ziet toe op de herkomst en gescheiden inzameling van puin en de correcte afvoer van afvalstoffen bij de sloop van gebouwen.
kringwinkel
  • 12 oktober 2017

Kringloopsector groeide opnieuw in 2016

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.
voeding
  • 12 oktober 2017

Brugge in actie tegen voedselverlies in de zorg

Voedselverlies in de zorgsector tegengaan: dat is het doel van vier zorginstellingen uit Brugge. Op 7 december steken ze de koppen bij elkaar tijdens een Food Waste Challenge.
staalname
  • 21 september 2017

Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt!

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.
rawfill
  • 12 oktober 2017

Rawfill ontwikkelt methodologie voor Enhanced Landfill Management & Mining

Het Interreg-project Rawfill gaat op zoek naar een specifieke aanpak voor het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.
veranderingsgericht bouwen
  • 12 oktober 2017

Veranderingsgericht en gezond bouwen: een uitdaging voor de toekomst

De open ruimte in Vlaanderen is bijna op. We moeten slimmer en compacter bouwen om de vrijgekomen ruimte te herstellen als groene ruimte. Maar hoe behouden we ons comfort en hoe combineren we dat met een gezond binnenklimaat?
logo kwaliteitsbeheer
  • 21 september 2017

Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel

Het VLAREL bepaalt in een overgangsmaatregel dat personen met een vroegere VLAREBO-handtekeningsbevoegdheid van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 deze individuele handtekeningsbevoegdheid kunnen behouden.