Grondstofverklaringen

Een grondstofverklaring is vereist als u bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken. Dat staat beschreven in VLAREMA.

Een grondstofverklaring vraagt u aan in het webloket voor grondstofverklaringen.

Meer informatie over het gebruik van het webloket vindt u bij de veelgestelde vragen over het webloket. 

Meer informatie over de behandeling van aanvragen voor grondstofverklaringen vindt u in de handleiding. De procedure voor het bekomen van een grondstofverklaring is ook uitgebreid beschreven in afdeling 2.4 van het VLAREMA.

Stelt u zich de vraag: afval of niet? Dan vraagt u een grondstofverklaring aan.

Voor een aantal materialen gelden Europese einde-afval criteria. Voor deze materialen is een registratie vereist, door middel van het betreffende standaardformulier.

Alle documenten vindt u rechts van deze pagina onder Publicaties.

Links

Webloket voor grondstofverklaringen

Veel gestelde vragen en antwoorden over grondstofverklaringen

Vlaamse navigator milieuwetgeving

Lijst van erkende laboratoria