Aalst voormalige gasfabriek

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 38 kadastrale percelen gelegen aan de Bert Van Hoorickstraat nummers 19 tot 37 en 37a, de Gazometerstraat z/n, de Nestor De Tièrestraat nummers 18 tot 54 en een grond zonder nummer en de Vrijheidsstraat nummers 45, 49, 51 en twee gronden zonder nummer.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.  In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie was er een gasfabriek aanwezig van 1861 tot 1909. Later werd deze locatie omgevormd tot een woonzone.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 april 2012 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De sanering wordt ook op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Tijdens bouwwerken eind 2011 werd een teerput gevonden op een grond aan de Nestor De Tièrestraat en tijdens het historisch onderzoek werd het al duidelijk dat er een cyanideverontreiniging aanwezig was in het grondwater.

Tijdens het site-onderzoek stelden we over heel de locatie bodemverontreiniging vast met parameters die gelinkt kunnen worden aan de voormalige gasfabriek. Er werd opnieuw teer vastgesteld, maar ook cyanide en poly-aromatische koolwaterstoffen in het vaste deel van de aarde. De cyanide verontreiniging in het grondwater werd afgebakend. Op 34 gronden is er een bodemsanering noodzakelijk.

In afwachting van sanering is het aangewezen om het grondwater niet als drinkwater te gebruiken en er ook geen gewassen mee te besproeien. Leidingwater en regenwater vormen geen probleem. Voor de gronden waar ook het vaste deel van de aarde verontreinigd is, raden wij ook aan om geen groenten op de grond te telen.

Alle betrokkenen werden op de hoogte gebracht via een infoavond en een brief met bodemattest in oktober 2013.

Wat is de tijdsplanning voor de bodemsanering?

Gezien deze teerput een bron van verontreiniging vormde (puur product) waarbij er blootstellingsrisico's konden zijn door uitdamping of rechtstreeks contact, werd de teerput in het kader van voorzorgsmaatregelen in mei 2012 uitgegraven op kosten van de OVAM. Meer info hierover vindt u hier.

De uitwerking van het bodemsaneringsproject startte eind 2013.  Na finalisering starten de bodemsaneringswerken.

Bodemsaneringsproject
Eerst stellen we een bodemsaneringsdeskundige aan voor het opstellen van een bodemsaneringsproject. Dit is een rapport waarin bekeken wordt welke saneringstechniek het meest geschikt is, rekening houdende met de situatie op elke grond. Na de conform verklaring van het bodemsaneringsproject, start de OVAM met de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Bodemsaneringswerken
Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. Zodra de werken starten communiceren we dit aan de buurtbewoners.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

Ook interessant voor u
Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be
dossiernummer 34869

Bodemsanerings-
deskundigen

AIB-Vinçotte (site-onderzoek)
TEC (voorzorgsmaatregelen)