MDO Jaarverslag

Monitoringsysteem Duurzaam OppervlaktedelfstoffenbeleidMDO Jaarverslag 2013

Het MDO Jaarverslag 2013 vindt u rechts bij de publicaties. Het bundelt de resultaten van de derde MDO aangifte (resultaten over 2013). Algemene informatie over het MDO.

Enkele cijfers uit het MDO Jaarverslag 2013

In 2013 werden in totaal 66 miljoen ton Vlaamse delfstoffen en alternatieven ingezet in Vlaanderen. 34,5 miljoen ton of 52% daarvan zijn alternatieven die niet ontgonnen zijn, maar uit afval gerecycleerd.

De belangrijkste alternatieve grondstof die ingezet werd in Vlaanderen is uitgegraven bodem (15,5 miljoen ton of 23% van de totale inzet van grondstoffen), gevolgd door gerecycleerde puingranulaten (13 miljoen ton), bagger- en ruimingsspecie (3,6 miljoen ton) en slakken uit de metallurgie (1,2 miljoen ton). Andere materiaalstromen die ingezet worden ter vervanging van Vlaamse delfstoffen zijn onder andere assen van verbrandingsinstallaties en elektriciteitscentrales (samen 0,3 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,1 miljoen ton).

Voor enkele primaire delfstoffen maakt import een groot deel uit van het Vlaamse verbruik: 12 miljoen ton bouwzand, 3,4 miljoen ton grind en 7 miljoen ton grindvervangende granulaten werden geïmporteerd.

Bij de alternatieve grondstoffen is er zeer weinig import, maar wel een groot aandeel export van slakken uit de metallurgie (1 miljoen ton), bagger- en ruimingsspecie (1,5 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,2 miljoen ton).

De figuur hieronder toont in welke mate primaire delfstoffen vervangen worden door alternatieve grondstoffen en hoeveel ervan geïmporteerd wordt voor verbruik in Vlaanderen.

MDO figuur 3.4.3 Inzet per primaire delfstofBron: MDO Jaarverslag 2013