Kennisplatform Bodemnet voor lokale besturen

Slim bodemgebruik is zeer actueel en nodig. De vrije ruimte slinkt, de duurzaamheidsvraag stijgt en de bodem smeekt om bewust gebruik en bescherming. 2015 is door FAO uitgeroepen als bodemjaar om aandacht te vragen voor bodem als onmisbaar deel in natuurlijke kringlopen met een rol binnen andere maatschappelijke uitdagingen. Ook de OVAM, als materialen- en bodembeheerorganisatie, wil deze evolutie mee ondersteunen. Er is eenvoudigweg nood aan.

Lokale besturen worden op plaatselijk niveau het meest geconfronteerd met duurzaam bodemgebruik. Ze staan voor tal van maatschappelijke uitdagingen rond ruimtegebruik, kwaliteitsvolle leefomgeving, voedsel en energie. Ze zetten zich in om binnen een bepaalde termijn klimaatneutraal te worden, dragen zorg voor een gezonde leefomgeving en worden ook meer en meer geconfronteerd met de schaarste aan ruimte. Hoe kan ‘de bodem’ meer geïntegreerd worden in deze lokale ontwikkelingen?

Hiervoor startte OVAM het project ‘Hoe kan bodemkwaliteit tegemoet komen aan maatschappelijke uitdagingen binnen lokale besturen?’. Dit project loopt nog tot maart 2014. Hiervoor ging Witteveen+Bos (Milieu- en ruimtelijk advies bureau) in zee met Adoplan (Ruimtelijke planner), Idea Consult (Procesmanagement) en De Nijs Advies (Duurzame projectontwikkeling). Gezien de nood aan integratie wordt er vanuit verschillende takken gewerkt. Ook werden verschillende partners aangesproken en betrokken. Zo doet ook LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen mee en vormt samen met de OVAM de kerngroep van het project.

De eerste resultaten vindt u hier.

Wenst u betrokken te worden, meldt u dan aan op BODEMNET, hét nieuwe online netwerkplatform dat beleidsinstanties, bodemdeskundigen, ruimtelijk planners, en stadsontwikkelaars wil samenbrengen. BODEMNET verzamelt in de eerste plaats leesbare bodemgerelateerde informatie. Ook creëert het een dialoog en daarom wil OVAM via BODEMNET op zoek naar lokale projecten waar duurzaam bodemgebruik impact nalaat.

Interesse? Surf naar https://www.yammer.com/bodemnet, even inloggen met uw mailadres, wachten op bevestiging, en dan verwelkomen wij u! Of stuur een mail naar info@bodemnet.be