Verplichtingen volgens het Bodemdecreet

Sinds 2004 is de regelgeving rond het grondverzet van kracht. Het doel van deze regeling is niet enkel de verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen, maar ook een grotere bescherming te bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem en aan de aannemers en de vervoerders van uitgegraven bodem.

Wanneer een verontreiniging is aangetroffen waarvoor een vervolgstap nodig is, kan u als eigenaar/gebruiker/exploitant onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van deze vervolgstap.