Nieuws

  • 20 februari 2018
themabeeld gezonde grond

Onderzoeken Vlaamse risicogronden worden opgedreven

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het bodemdecreet goed. Op 12 februari 2018 traden een aantal nieuwe bepalingen in werking. Zo wordt aan alle eigenaars van historische risicogronden gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.
overzichtfoto stad Antwerpen
  • 20 februari 2018

Antwerpen, Stad van Stromen onderzocht

Zoals vele andere steden zoekt ook Antwerpen naar mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad. Het onderzoek zal input opleveren om de actualisering van het Ruimtelijk Structuurplan te realiseren en af te stemmen op de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen.
waterweg
  • 20 februari 2018

De Vlaamse Waterweg nv maakt afspraken over haar risicogronden

Op 1 januari 2018 werd Waterwegen en Zeekanaal NV officieel overgenomen door De Vlaamse Waterweg nv, voorheen nv De Scheepvaart genaamd. De twee partijen wilden niet tot die datum wachten om een regeling te treffen over de gronden die ze beheren.
fietsbrug Berchem
  • 20 februari 2018

Overdonderend succes voor projectoproep rond circulaire economie

In 2017 kregen 70 nieuwe circulaire economieprojecten steun van de Vlaamse overheid, goed voor een totaalbedrag van 10,7 miljoen euro.
ecodesing award post couture duurzame kledingproductie
  • 20 februari 2018

Ecodesign Award by OVAM voor duurzame kledingproductie

Nieuwe kleren nodig? Ontwerper Martijn van Strien bedacht een duurzame methode om ze te maken. U downloadt een digitaal ontwerp en gaat ermee naar een van de lokale werkplaatsen uit het netwerk van ‘Makerspaces’.
stedelijk systeem kust
  • 20 februari 2018

'Stedelijk Systeem Kust' toont zes uitdagingen voor de toekomst

De OVAM verkende de laatste jaren hoe circulaire en gebiedsgerichte uitdagingen elkaar kunnen versterken. We deden dat samen met partners in diverse Vlaamse regio’s, zoals Limburg, Brussel en Antwerpen. In de periode 2016-2017 gebeurde er ook voor de kustregio een ontwerpend onderzoek.
  • 19 februari 2018

Persbericht: nieuwe recyclagemogelijkheden voor grofvuil

Europees HORIZON 2020-project levert opvallende tussentijdse resultaten op.
Waalse Krook afvoer over water
  • 20 februari 2018

Afvoer verontreinigde gronden in de buurt en liefst over het water

Bij bodemsaneringswerken wil de OVAM de transportafstand naar de centra voor grondreiniging (CGR’s) en naar de tijdelijke opslagplaatsen (TOP) zo klein mogelijk houden. Dat beperkt de uitstoot van broeikasgassen en de belasting van de wegen, en het dient zowel ecologische als economische doelen.
  • 20 februari 2018

Brugs bedrijventerrein deelt materiaal en ruimte met steun van OVAM

De Stad Brugge start en steunt op het bedrijventerrein de Blauwe Toren een deelplatform voor de bedrijven die daar verzameld zitten. Dat gebeurt in samenwerking met Bedrijvig Brugge, de vereniging van Brugse ondernemers.