Turnhout De Merodelei

Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de De Merodelei in Turnhout.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het pand bood jarenlang onderdak aan autobusbedrijf Bynens & Co, dat het eerste busbedrijf in de Kempen was. Nu staat het pand leeg.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

De OVAM voerde een ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek uit. Hieruit bleek dat de bodem en het grondwater sterk vervuild zijn met een historische verontreiniging van minerale olie. De verontreiniging werd waarschijnlijk veroorzaakt door lekken in ondergrondse stookolietanks.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De vroegere garage krijgt een nieuwe bestemming. Er komen 18 appartementen en 10 ondergrondse parkeerplaatsen. In samenwerking met de projectontwikkelaars N3X Vastgoed en Groep Versmissen voert de OVAM de bodemsanering uit op het moment dat de bouwwerkzaamheden starten. Turnhout De Merodelei

De bodemsanering is afgestemd op de herontwikkeling. We ontgraven de drijflaag en de verontreinigde grond rondom en onder de ondergrondse opslagtanks. De bestaande loods wordt afgebroken. De aannemer stabiliseert de aanwezige fundering.  Dat is niet alleen belangrijk voor de bouw van het nieuwe pand, maar ook voor de bodemsanering. Na de ontgraving wordt de bouwput niet aangevuld met propere grond. De projectontwikkelaars starten vanaf deze ontgravingsdiepte van 5m-mv voor de aanleg van de ondergrondse parking. De sanering duurt ongeveer 6 weken.

Minder hinder

 De OVAM stelt alles in het werk om de overlast voor de buurtbewoners te beperken, maar enige hinder is niet uit te sluiten. De werken staan onder permanente controle van een erkend bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator. De OVAM leidt alles in goede banen en is wekelijks aanwezig. 

Enige geluidshinder afkomstig van de werken is niet te vermijden.

Wie is wie?

Katleen Uytterhoeven Projectleider OVAM
Erkend Bodemsaneringsdeskundige: ABO-Ecorem nv
Aannemer: HYE nv
Veiligheidscoördinator: Dimar, Wiekevorst

Voormalig autobusbedrijf
Turnhout De Merodelei
Contact

Katleen Uytterhoeven
ambtshalve@ovam.be
015 284 462