Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 1994 werkt de OVAM actief rond interne milieuzorg.  Een werkgroep zorgt voor een centraal aanspreekpunt en is de drijvende kracht achter vele duurzame acties. In 2016 kreeg de werkgroep een upgrade naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De OVAM gaat nog een stap verder

In 2017 daagt de OVAM zichzelf verder uit. We ondertekenden het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. 

Een greep uit onze acties

In 2017 zetten we als organisatie in op 10 acties, die bijdragen aan verschillende Sustainable Development Goals, zoals:

  • Het restafval verder verminderen, SDG 12: Responsible production and consumption.
  • De energiemonitoring op punt zetten en sensibiliseren rond energiebesparing thuis en op het werk, SDG 13: Climate action.
  • Uitwerken van 2 circulaire aankopen in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen (http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen), SDG 12: Responsible production and consumption.
  • Verder verduurzamen van bestaande verplaatsingspatronen en deelnemen aan de week van de mobiliteit, SDG 11: Sustainable cities and communities.
  • Creëren van meer bewustzijn rond het belang van sporten en beweging en collega’s aanzetten tot meer beweging, SDG 3: Good Health and well-being.
  • Betrekken van onze onderverhuurders bij onze duurzame acties, SDG 17: Partnerships for the goals.