Sites op particuliere gronden in Vlaanderen

Ruimte is  in Vlaanderen  een schaars goed. In het verleden kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen daarom een andere bestemming zoals woon- of landbouwgebied. Ook in het centrum van gemeenten worden gronden waar vroeger activiteiten werden uitgevoerd (bv. een garagewerkplaats), nu gebruikt voor bewoning of voor kleinhandel.

Door de historische activiteiten zijn deze gronden, die ook risicogronden worden genoemd, mogelijk verontreinigd en moet de eigenaar bij verkoop een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit geeft de nieuwe eigenaar van de grond zekerheid over de bodemkwaliteit.

De OVAM vindt duurzaam bodembeheer essentieel voor een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving. Ze zal daarom vanaf 2017 jaarlijks gemeenten selecteren waar ze de risicogronden in eigendom van particulieren  zal onderzoeken en indien nodig ambtshalve saneren. Dit gebeurt op kosten en op inititief van de OVAM zelf.

Het gaat om gronden waarvan de eigenaars niet verantwoordelijk zijn voor eventuele bodemverontreiniging, omdat de activiteiten die geleid hebben tot de verontreiniging reeds werden stopgezet voordat ze eigenaar werden van de grond. De huidige eigenaars hebben de verontreiniging dus niet zelf veroorzaakt.

De geselecteerde gronden komen uit de databank van de OVAM en uit de gemeentelijke inventaris. Elke gemeente heeft als taak om alle risicogronden in haar gemeente op te lijsten in een gemeentelijke inventaris.

De OVAM groepeert meerdere locaties in één onderzoek en noemt dit onderzoeksterrein een site. Het bodemonderzoek noemen we een site-onderzoek.

In onderstaande lijst vindt u per provincie de gemeente waar de OVAM een site-onderzoek heeft opgestart. U vindt er een link naar de lijst met gronden,  het sitebesluit met datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad en de gekende resultaten. De  eigenaars kunnen via het contactformulier informatie bezorgen aan de bodemsaneringsdeskundige die het bodemonderzoek zal uitvoeren.

meer info

Provincie Antwerpen


site Bornem

pdf bestandSitebesluit wz Bornem met lijst van gronden (106 kB)
Dit besluit werd op 12.05.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Contactformulier site Bornem

Site Nijlen

pdf bestandSitebesluit Nijlen met lijst van gronden (2.69 MB)
Dit besluit werd op 10.07.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Contactformulier site Nijlen

Site Boom

pdf bestandSitebesluit Boom met lijst van gronden (3.26 MB)
Dit besluit werd op 19.09.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Contactformulier site Boom

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen


Site Gavere

pdf bestandSitebesluit Gavere met lijst van gronden (2.55 MB)
Contactformulier site Gavere

Provincie Vlaams-Brabant


Site Roosdaal

pdf bestandSitebesluit Roosdaal met lijst van gronden (2.96 MB)
Dit besluit werd op 19.09.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Contactformulier site Roosdaal

Site Vilvoorde

pdf bestandSitebesluit Vilvoorde met lijst van gronden (2.77 MB)
Dit besluit werd op 03.11.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Contactformulier site Vilvoorde

Provincie West-Vlaanderen


Site Heuvelland

pdf bestandSitebesluit Heuvelland met lijst van gronden (2.64 MB)
Dit besluit werd op 22.06.2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
contactformulier

 

Sites
Profielfoto Sites