‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’: actieprogramma 2017-2018 online

  • 13 september 2017

De OVAM en heel wat bouwactoren zetten hun schouders onder het ambitieuze beleidsprogramma. Het actieprogramma 2014-2016 bestond uit verkenningstrajecten, voorbereidingswerk en het in de steigers zetten van tal van initiatieven. Met de lancering van de volgende reeks acties en engagementen voor 2017 en 2018 komt het beleidsprogramma op kruissnelheid.

5 thema’s

Vijf thema’s telt het programma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’:

  1. selectief slopen
  2. kringloop van steenachtige materialen
  3. kringlopen van niet-steenachtige materialen
  4. materiaalprestaties gebouwen
  5. dynamisch bouwen.

Voor de periode 2017-2018 ligt binnen thema 1 de nadruk op het aftoetsen van het selectief slopen en de circulaire ontginning van materialen uit de gebouwen. Dat zal gebeuren in proeftuinen. Voor thema 2 richten we onze pijlen op de ontwikkeling van een wiki-toepassing die aangeeft welke hoogwaardige toepassingen mogelijk zijn voor beton- en andere gerecycleerde granulaten. Binnen thema 3 zoeken we verder naar oplossingen voor het sluiten van de kringlopen van niet-steenachtige materialen en testen we de voorgestelde oplossingen in de hogervermelde proeftuinen.

Na veel voorbereidings- en ontwikkelingswerk zullen we binnen thema 4 de MMG-ontwerptool (een meetmethode om de materiaalprestatie van een gebouw te bepalen) lanceren. Met die tool kunnen architecten de milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouw(element)en meten. In een volgende stap werken we aan de integratie van specifieke productdata van bouwmateriaalproducenten (EPD’s) in de tool.

Voor thema 5 zetten we onder meer in op de uitrol van onze ontwerprichtlijnen in de bouwpraktijk via de blackfieldsite ‘de Potterij’ in Mechelen. We gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden met bouwmateriaalproducenten om bouwmaterialen te leasen en verkennen de mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen. Daarnaast volgen we nog heel wat andere pilootprojecten op: het HORIZON 2020-project Buildings As Material Banks (BAMB), het circulair bedrijfsgebouw ‘t Centrum van Kamp C … Zo kunnen de actoren inspiratie vinden bij elkaar.

pdf bestandActieprogramma 2017 tot 2018 beleidsprogramma bouw.pdf (271 kB)

Ook interessant voor u

Op zoek naar andere praktijkcases rond circulair bouwen?' klik hier