OVAM schakelt versnelling hoger in opvolgen onderzoeksplicht

  • 9 maart 2017

Onterecht risicogrond

Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, bezorgt hij de bewijsstukken aan de gemeente om het tegendeel aan te tonen. Soms kan de gemeente echter geen uitspraak doen op basis van de beschikbare administratieve informatie. In dat geval moet de betrokkene een gemotiveerde verklaring door een erkend bodemsanerings-deskundige laten opstellen. Hiervoor bestaat een Code van Goede Praktijk .

Wijzigen procedure gemotiveerde verklaring

De huidige procedure voor de beoordeling van deze verklaringen blijkt in de praktijk niet steeds duidelijk. Daarom optimaliseert de OVAM nu de procedure.

De gemeente blijft de eindverantwoordelijke van haar gemeentelijke inventaris. Ze dient altijd te bevestigen of alle beschikbare informatie is meegenomen in de gemotiveerde verklaring. Zo vermijden we dat vaststellingen elkaar tegenspreken.

Daarom stuurt de deskundige de gemotiveerde verklaring vanaf 1 april 2017 rechtstreeks naar de gemeente. Bij akkoord kan de gemeente deze informatie aanpassen via het webloket of via inventarisatie@ovam.be. Indien nodig levert de OVAM een correctie-attest af. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten als zij een perceel verwijdert uit de gemeentelijke inventaris op basis van de gemotiveerde verklaring van een bodemsaneringsdeskundige.

Enkel op expliciet verzoek van de gemeente zal de OVAM de inhoudelijke beoordeling op zich nemen. De OVAM neemt hierbij een standpunt in op basis van de gemotiveerde verklaring van de deskundige. De gemeente bezorgt de verklaring aan de OVAM via inventarisatie@ovam.be met de bevestiging dat er geen tegenstrijdige informatie beschikbaar is. Na akkoord past de OVAM de data aan in het GIR.

Meer details vindt u op www.ovam.be/datakwaliteit-gemeentelijke-inventaris.

Periodieke onderzoeksplicht

Nu de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van de gemeentelijke inventarissen zo sterk verbeterd is, zal de OVAM, naast de activering van oude dossiers, ook de opvolging van de periodieke onderzoeksplicht opdrijven. Steden en gemeenten met een volledige gemeentelijke inventaris, komen eerst aan de beurt. Zij krijgen per brief meer uitleg.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via inventarisatie@ovam.be.