Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

  • 21 september 2017

In het kader van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige moet de erkende bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).

Mochten u of uw medewerkers voor 2017 nog niet voldoende uren bijscholing gevolgd hebben, raden wij u dringend aan om dit najaar nog deel te nemen aan relevante opleidingen. Wij herinneren u er aan dat enkel bijscholing in het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem in aanmerking komt om te voldoen aan de gebruikseis van uw erkenning.

Als er per kalenderjaar onvoldoende uren permanente vorming gevolgd worden, is dit een schending van deze gebruikseis voor bodemsaneringsdeskundigen. In dat geval kan uw erkenning als erkend bodemsaneringsdeskundige geheel of gedeeltelijk geschorst of opgeheven worden (artikel 54§1 van het VLAREL).

Een overzicht van de gevolgde bijscholing met stavings-documenten mag u per e-mail overmaken via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.

Meer info over bijscholing