Praktijkvoorbeeld gefaseerd BSP

Projectontwikkelaar PSR Brownfield Developers (PSR) is vertrouwd met bodemsaneringen. Bij elk van hun brownfieldprojecten wordt uitbreiding of herontwikkeling verhinderd of aanzienlijk bemoeilijkt door onder meer de aanwezigheid van bodem- en/of grondwaterverontreiniging. Zij weten dus als geen ander dat bodemverontreiniging niet direct een probleem hoeft te zijn. Hun slagzin is trouwens: ‘transferring liabilities into assets’. Van een oninteressant terrein wordt door middel van een aantal structurele en op elkaar afgestemde maatregelen (waaronder bodemsanering) een aantrekkelijke grond gemaakt.

Dat is ook het geval voor een geplande residentiële ontwikkeling op een voormalig terrein van het bedrijf Barco in het centrum van Kortrijk. De bedoeling is dat er woonentiteiten gerealiseerd worden terwijl men het terrein in verschillende fasen saneert.

Gefaseerde aanpak was het meest efficiënt

Bart Meyns (milieuverantwoordelijke voor PSR): “Het was bekend dat op die terreinen een verontreiniging aanwezig was en dat er een bodemsanering nodig was. Wij streven er naar om het project op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren. Een gefaseerde sanering stelt ons in staat om zo efficiënt mogelijk te werken in functie van de geplande herontwikkeling van het terrein”.

Door snellere sanering extra kosten vermijden

“Concreet pakken we de sanering in drie fases aan. Dankzij die gefaseerde aanpak konden we meteen starten. In afwachting van het vrijkomen van de bedrijfsgebouwen en de sloop ervan werd direct na de aankoop van het terrein in een eerste fase gestart met de aanpak van de stroomafwaartse grondwaterverontreiniging met solventen. Zo vermeden we dat de grondwaterverontreiniging nog verder zou uitbreiden en dat er bijkomende kosten zouden ontstaan. In een tweede fase werden, aansluitend op de sloop van de bedrijfsgebouwen, de ondergrondse opslagtanks verwijderd en werd de grondverontreiniging in deze zones afgegraven en afgevoerd. De verdere sanering wordt maximaal afgestemd op de herontwikkelingsplannen van het terrein waarbij de pompputten voor de kernsanering geplaatst worden in de zones voor openbaar groen en wegenis en niet in zones waar gebouwen komen. Door die gefaseerde saneringsaanpak ondervindt ons project geen vertraging omwille van de aanwezige verontreiniging”.

Praktijksuggesties van Bart Meyns:

  • Bespreek het herontwikkelingstraject met uw bodemsaneringsdeskundige. Zo wordt er zowel administratief als in uitvoering gestreefd naar de meest efficiënte en snelste oplossing (bv aanpak in fases).
  • De aanwezigheid van een verontreiniging hoeft geen hinderpaal te zijn om een terrein te herontwikkelen en hoeft evenmin een vertragende factor te zijn. Ga op voorhand wel goed na wat uw randvoorwaarden en risico's zijn voor herontwikkeling en sanering.