Reiniging van uitgegraven bodem

Grondreinigingscentra zijn bedrijven die vergund zijn voor de reiniging van verontreinigde, uitgegraven bodem.

Een grondreinigingscentrum is steeds vergund voor de verwerking van afvalstoffen (rubriek 2).

Een lijst van vergunde inrichtingen met als hoofdactiviteit grondreiniging vindt u hier.

Een grondreinigingscentrum werkt volgens een code van goede praktijk. Deze maakt de werking van het grondreinigingscentrum en de procesvoering voor te reinigen stromen uitgegraven bodem transparant en controleerbaar en minimaliseert secundaire emissies van verontreinigingen. Deze aanbevelingen zijn complementair aan de verplichtingen die worden opgenomen in de milieuvergunning.