Stedelijk metabolisme als hefboom voor circulaire economie

  • 10 maart 2017

‘Ontwerpen met stromen’ vertrekt van een andere kijk op de stad: de stad als stedelijk metabolisme. Naar analogie met een levend organisme wordt de stad beschouwd als een ecosysteem. Het is geen statisch, afgebakend territorium, maar een voortdurende stroom van goederen, kapitaal en mensen.

Die benadering kan op steeds meer belangstelling rekenen, zowel van wetenschappers, beleidsmakers als ontwerpers. Zo zijn er de afgelopen jaren tal van studies uitgevoerd om de diverse stromen in kaart te brengen die in de stad voorkomen: materialen, nutriënten, water, energievormen … Tegelijk vormt het concept van de stad als metabolisme de aanleiding om allerlei politieke, ecologische, economische en maatschappelijke systemen te gaan herdenken.

Maar de praktische toepassing van het concept, en in het bijzonder de ruimtelijke vertaling ervan, is eerder beperkt. Vanuit een sterk geloof in het potentieel van deze benadering voor meer circulaire, inclusieve en veerkrachtige steden, zijn onder meer in Vlaanderen recent diverse boeiende experimenten gestart. De masterclass ‘Designing with flows’ – die plaatsvond in december, januari en februari – bood de perfecte gelegenheid om de ideeën, inzichten en expertise die uit die experimenten zijn voortgekomen, verder te delen en te verkennen.

Kennis uitwisselen

De masterclass werd georganiseerd door de OVAM, samen met .FABRIC, de Vlaamse Milieumaatschappij, Team Vlaams Bouwmeester  en Metabolism of Cities. Ze maakt deel uit van het IABR-Atelier Brussel: de Productieve Metropool. In drie sessies kreeg een groep enthousiaste beleidsmakers, experts, organisaties uit het middenveld en ontwerpers de kans om kennis en concrete voorbeelden uit te wisselen. Samen met diverse partijen legden ze bovendien een aanzet tot vervolgstappen vast in het denken en ontwerpen vanuit stromen.

U kunt de interessante keynote-lezingen en discussies bekijken via de videoreports op de website van Atelier Brussel. Wilt u op de hoogte blijven, suggesties doen of bijdragen aan de gedeelde agenda van het stedelijk metabolisme? Contacteer ons dan via walter.tempst@ovam.be.

Meer info:

www.architectureworkroom.eu/atelierbrussel/masterclass-designing-with-flows