Tienen - Alexianenweg

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen in het stadscentrum van Tienen.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet reeds een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren.

Het oriënterend bodemonderzoek onderzocht de aanwezige risico-inrichtingen. De erkende bodemsaneringsdeskundige voerde grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste peilbuizen om het grondwater te bekijken. Op deze school zijn onder andere volgende inrichtingen onderzocht:

  • de huidige en voormalige ondergrondse tanks en één bovengrondse tank voor stookolie-opslag;
  • een vroeger aanwezig metaalverwerkend bedrijf (ateliers de Construction) van J.J. Gilain;
  • de vroegere wolspinnerij.

In dit onderzoek werd een verontreiniging vastgesteld. De school voerde een beschrijvend bodemonderzoek uit om de omvang  en risico’s van de verontreiniging in kaart te brengen.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond wellicht toen de ondergrondse tank werd verwijderd. Als gevolg hiervan kwam er stookolie terecht in het vaste deel van de aarde en in het grondwater.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De school heeft zich aangemeld binnen het Protocol scholen. De OVAM laat in haar opdracht een actualisatie van de onderzoeksgegevens en een bodemsaneringsproject uitvoeren. Daarna wordt overgegaan tot uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Nee. Op de huidige locatie is er enkel een verspreidingsrisico.

Wat is de tijdsplanning?

Volgens de huidige planning wordt de locatie in de loop van 2016 gesaneerd.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Astrid Verheyen
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
Aannemer: nog te bepalen
Veiligheidscoördinator: nog te bepalen

Contact

Astrid Verheyen
015 284 528
ambtshalve@ovam.be